Politične točke se nabirajo s stadioni in ne domovi upokojencev ali bolnicami

Te dni se mučimo z iskanjem prostega mesta v kakšnem domu za ostarele občane, ki ne bi bil ravno 100 svetlobnih let oddaljen od Ljubljane in z vsakim, ki mu je to področje neznanka1, se spuščam v debato o tem, zakaj domov ni dovolj in kako, da ni že zdaj vsem jasno, da domovi za ostarele postajajo vse bolj iskana “roba”.

Oh, saj jim je, ne dvomim o tem! In?

Bi vi gradili dom za ostarele občane? Ne bi raje hotela? Spa? Z brhkimi Kitajkami, ki te zmasirajo od nog do glave?

Ali pa kaj takšnega?

Fancy dom za ostarele? Ja, nedvomno obstaja tržna niša za tiste, ki bi se želijo tržno ukvarjati s “starostjo”! Zgraditi dom, kjer bi ljudje po 65. letu starosti našli svoje idealno zatočišče. Dom, kjer za njim žubori potoček, z urejenimi sprehajalnimi potmi, kjer je na razpolago telovadnica, bazen, zdravstveni dom, celo kakšno manjše gledališče ali priročna kinodvorana, kjer bi se vrteli filmi iz zlate dobe, restavracija, kjer se dobi odlična goveja juha z domačimi rezanci, tenstan krompir in pečenka(( hmja, za mojo generacijo bo najbrž treba tole zamenjati s kakšnimi testeninami )), kjer avtobus ustavlja takoj pred vrati doma, kjer se na kavici srečujejo enako stari in podobno misleči …

Pa saj to najbrž že obstaja! A ne vem koliko je ljudi, ki si tak luksuz lahko privoščijo?

Realnost je povsem drugačna. O domu pogosto razmišljajo šele svojci, ko za nekoga od svojih ne morejo več skrbeti. Ko kakšen od staršev zboli, postane nepokreten in potrebuje 24 urno prisotnost druge zdrave osebe! In takšen ne potrebuje Kitajk za masažo, ne potrebuje jacuzzija ali filmov iz zlate dobe. Potrebuje le svežo posteljnino na svojem ležišču, nekoga, ki mu menja plenice in ga morda hrani po žlički (če ne celo po cevkah). Ni mu mar za ptičke in potoček za domom, mar mu je le za čist in urejen prostor, prijazno besedo, pomoč pri najnujnejših življenjskih opravilih, kakšen radio, televizija …. pa čim več obiskov ljudi, ki jih pozna, ki mu stisnejo roko in ga pobožajo po licu.

Takšnih domov pa po Sloveniji ni! No, morda se še najde kakšna postelja v vasi, ki je oddaljeno čez tri gore in tri doline, kjer se vaščani pogosto znajdejo drugače in sosed pomaga sosedu, a Ljubljana, ne, Ljubljana ima domove, kjer se čaka po 5 let in več!

A to je razumljivo, saj si najbrž ne predstavljate naslednjega kandidata za župana, ki bi obljubljal, da bo v Ljubljani zgradil dovolj domov za ostarele?! Le zakaj?! Točke se nabirajo z obljubami o stadionu!

Stadion si vsak želi, a noben ne potrebuje, a dom za ostarele potrebujemo, a želi si ga žal pač nihče!

 1. kot je bilo meni do sedaj []

9 Replies to “Politične točke se nabirajo s stadioni in ne domovi upokojencev ali bolnicami”

 1. Kriza!:/ Torej ga je kap?Ima kaj možnosti,da bo lahko kdaj normalno hodil pa to?No,ravno mimogrede sem videl tvoj dnevnik.Pa tele slikce…saj ni težko zgrešit. 🙂

  Pa Saša oprosti,da ti bom toliko zdaj gor skopiral,ampak Katarino zanima par stvari:
  Vlogo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, predložijo društva na naslov:

  Ministrstvo za delo, družino in

  socialne zadeve

  Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

  Vlogi morajo priložiti:

  * kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki registra društev
  * osebno ime, EMÅ O oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča
  * poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje (društvo vsebinsko predstavi in razdela socialnovarstvene programe; za vsak socialnovarstveni program posebej predstavi izhodišča programa, kratek opis programa, namen in cilj programa, metode dela, ciljno populacijo ter časovni obseg programa (status društva v javnem interesu pridobi društvo za opravljanje socialno varstvenih programov in ne za delovanje društva); v pomoč pri pripravi vloge je obrazec Vloga za ugotavljanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva
  * letno poročilo društva za zadnji dve leti, društvo iz 27. člena Zakona o društvih pa tudi revizorjevo poročilo
  * sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih
  * dokazilo o rezultatih svojega delovanja
  * morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon
  * podatke o vodji programa z dokazili o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV) za strokovnega delavca (kopija diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva) in referencami; saj društvo lahko izvaja strokovno vodene programe le z zagotavljanjem strokovno usposobljenega kadra za vodenje splošno koristnih programov
  * izjavo, da niso pridobili statusa društva v javnem interesu na drugih področjih
  * izjavo, da društvu ni priznan poseben status na podlagi 35. člena Zakona o društvih
  * izjavo o morebitnem izvajanju programov na področjih, ki sodijo v pristojnost drugih ministrstev (če društvo izvaja programe tudi na drugih področjih in želi pridobiti predhodno soglasje k odločbi, mora predložiti ustrezno razdelane programe, ki sodijo v pristojnost teh ministrstev)
  * izjavo, da se programi društva izvajajo za člane in nečlane društva in so splošno koristni
  * izjavo o spoštovanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, ki jo podpišeta zastopnik društva in strokovni vodja programov.

  *
  EVIDENCA DRUÅ TEV, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU NA PODROÄŒJU SOCIALNEGA VARSTVA (25. 2. 2008)

  Obveščanje pristojnega organa

  Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu vse do 31. marca tekočega leta predložiti:

  * poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu, ter o porabi sredstev za njihovo doseganje v preteklem letu in
  * letno poročilo društva za preteklo leto, društvo iz 27. člena Zakona o društvih (društvo, čigar prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 200 milijonov tolarjev) pa tudi revizorjevo poročilo.

  Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu predložiti navedena poročila za preteklo leto, po preteku izvajanja programa pa tudi nov program prihodnjega delovanja.

  Pri pripravi vloge morate biti pozorni:

  * da društvo izvaja socialnovarstvene programe, s katerimi kandidira za podelitev statusa, in ti predstavljajo nadgradnjo društvene dejavnosti oziroma da društvo redno izvaja programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu in so splošno koristni
  * da socialnovarstvene programe društva vodi strokovni vodja, ki je strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu
  * da se socialno varstveni programi društva izvajajo za člane in nečlane društva.

  Za dodatne informacije glede pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, sta kontaktni osebi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve:

  * Karmen Mitrovič (karmen.mitrovic(at)gov.si)
  * Marjeta Kovšca (marjeta.kovsca(at)gov.si).

 2. David, šele zdaj po mailu vidim kateri David si. Pozdravljen na mojem blogu! Kako si pa ti prišel do mene?
  Nisi na tekočem kdo je tast, zet, snaha ipd? Tašča veš kdo je?? To najbrž veš iz vicev 😉 No, tast in tašča pašeta skupaj 🙂
  Tista snaha in zet pa svakinja ipd. to pa ajde je morda res malce zakomplicirano … sploh med tvojo generacijo, kjer je porok vedno manj in tako tudi zeti, snahe, tasti in tašče počasi izumirajo.

  Ja, moj tast je Tomažev oče. In ne vem kaj naj odgovorim na vprašanje, če je vse v redu z njim. Stvari so relativne in če primerjaš smrt s tem kar je sedaj, potem je v redu ..saj je živ in ima upanje, a če gledaš glede na to, da se je pred letom dni še iz Bežigrada v Sostro pripeljal s kolesom, je stanje, kjer že 14 dni leži v bolnici brez komuniciranja, v plenicah, giba le rahlo z desno roko, oči odpre za nekaj sekund, nato pa spet potone v spanec, po cevkah mu teče hrana, zdravila, tekočina …. no, v primerjavi s tem, to res ni v redu, a?

 3. okej to je res…se da,ampak ne morejo pa pričakovat,da bojo vsak dan po več ur lahko samo njihovi…

  No,meni osebno sploh ni bilo težko delat tam,ker njihov nasmeh in njihova hvaležnost ti vrneta ves tvoj trud,pa pustimo tiste vmesne težavice,ko ima pač kdo od varovancev slab dan.

  Tast je v bolnici?Nisem ravno na tekočem,kdo je tast,kdo je snaha pa te finte,ampak če prav razumem,je v bolnici od Tomaža oče?Je vse v redu z njim?

 4. kruha in iger potrebujejo ljudje – tako je vedno bilo in zato je stadion potreben; dom starejših občanov se politikom ne zdi potreben, ker ni “perspektive” – investicija v tovrstne ljudi žal ne prinaša kakšnih prihodkov v bodočnosti – zelo grdo napisano – zelo grozne besede, pa vendar tako pač je, pa če mi je prav ali pa ne; upam, da me razumeš kaj želim reči?

  mi je znanec pred časom rekel, da je imel v mislih odpreti dom starejših občanov, vendar si je potem premislil in sicer iz čisto drugih razlogov: kdor notri pride, žal ne odide ven boljši kot je stopil notri; to žal ni bolnica, da bi ozdravel; to delo ti žal ne prinaša nobenega pozitivizma (razen, da olajšaš človeku pot na drugi svet); in iz tega razloga si je premislil; enostavno ni bil človek, ki ga ne bi prizadela vsaka smrt, pa čeprav nekega tujca. Delo v domovih upokojencev je garaško, izredno občutljivo, ni lahko; da delaš v zdravstvu, v domu upokojencev moraš biti tak človek, da zdržiš vse to in si na žalost ne smeš jemati k srcu. nasmeh bolnemu človeku pa veliko pomeni, a kaj, ko je tega premalo.

  mimogrede filozofija oziroma zdravstva pri obravnavanju pomoči, zdravljenja ipd.: če zdravstveni delavec vidi, da boš v dokaj hitri bodočnosti prinesel v proračun s svojim delom (ker boš potem bolj zdrav in pridno delal) xxxxx€ potem ti omogoči xxx zdravljenje; če tega ni vidno, ti zavrnejo oziroma se na ne vem kakšen način zmuznejo oziroma zaključijo zadevo po hitrem postopku;

 5. @katarina; težko kaj strokovnega komentiram glede odprtja domov, ker do tega trenutka nisem imela niti blagega pojma o čemer koli povezanim s tem, sedaj pa vse kar vem, je nekaj malega, kot potencialni “uporabnik” teh kapacitet. Koncesija, brez koncesije, kako odpreti dom …. blage veze nimam, je pa najbrž res kaj na tem, da se s tem da zaslužiti velike denarje, saj je denar vedno tam, kjer je pomanjkanje nečesa.

  @David; Ja, en bolničar in 10 zelo obnemoglih oseb je huda varianta, a za tople besede se vseeno najde čas, če jih nekdo želi deliti 😉
  Sicer pa na to tematiko moram izraziti svoje največje spoštovanje osebju (recimo sestre, ki jih videvam na kliničnem centru), ki skrbijo za te ljudi. V sobi, kjer leži moj tast so trije moški, vse je udarila kap, vsi so nepomični, vsi v plenicah, noben ne govori, niti ne je samostojno. Uboge medicinske sestre!

 6. Jah,samo v domovih več ali manj ni veliko časa za to,da bi ljudje lahko dobili nekaj toplih besed,ker recimo dobi en bolničar 10 ljudi,potem pa se ukvarjaj z vsemi.Veš,da ni možno.

  Drugače se pa strinjam,domovi bodo vedno bolj nujni!

 7. saša: a se dom za starejše občane sploh lahko odpre brez koncesije države, brez njenega žegna? se mi zdi, da ne, mogoče se je pa kaj spremenilo.

  črni les … se spomniš. pravijo, se v ta biznis ne da prit zato, ker prinaša velik denarja in ga obvladujejo od zgoraj. hmmm… vem, da je domov premalo, vem, da je veliko tistih, ki so, prevelikih. ampak … imaš predlog, kako odpreti dom?

 8. o stadionu raje ne bi, ker mi dvigne pritisk. drugače pa se strinjam. in lahko naštejem še vse kaj drugega, bolj nujnega, kot je stadion.

Komentarji so izklopljeni.